Een gemeente (of kerk) staat vanzelfsprekend ergens voor. Waar wij als Evangelische Baptisten Gemeente voor staan, hebben we in de volgende twee webpagina’s onder gebracht (te bereiken via het submenu hier boven).

Geloven voor ieder mens.

Deze pagina vertelt wat de Bijbel zegt over de mens, wat iedere mens nodig heeft, wat God voor ons gedaan heeft en hoe iedereen daar op kan reageren (geloven). Hiermee proberen we duidelijk te maken hoe belangrijk het is om door Jezus een persoonlijke relatie met God te hebben.

Onze Geloofsbasis.

Deze pagina geeft weer hoe wij God zien, de mens zien, omgaan met God enz. Dit is een wat officiëler document dat onze theologische positie weergeeft. Dit is wat ons samenbindt als gelovigen in deze gemeente; we hebben dit document daarom de naam “Onze Gemeenschap” gegeven.  
Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel