Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel
 Zip bestand 6 ~ preken 32-36 (73 MB).  Zip bestand 7 ~ preken 37-41 (74 MB).  Zip bestand 8 ~ preken 42-45 (61 MB).  Zip bestand 9 ~ preken 46-48 (47 MB).
 Zip bestand 1 ~ preken 1-6 (78 MB).  Zip bestand 2 ~ preken 7-12 (74 MB).   Zip bestand 3 ~ preken 13-18 (71 MB).   Zip bestand 4 ~ preken 19-24 (91 MB).   Zip bestand 5 ~ preken 25-31 (86 MB). 
Deze serie is bedoeld om de kennis van de Bijbelverhalen te vergroten. Een betere uitspraak dan “verhalen” is eigenlijk “Historische Vertellingen”, want deze vertellingen zijn historisch, dus echt gebeurd, en door God ingegeven (2 Timotheüs 3:16). In die zin zijn het dus “Waargebeurde Verhalen”.  Niet alle "Bijbelverhalen" zijn behandeld. Dat zou veel te lang duren. Sommige heb ik overgeslagen, omdat ze bekend zijn (zoals Adam & Eva, Kaïn & Abel) of omdat ik het niet nodig vond om elk voorval in bijv. het Leven van Abraham te behandelen. Deze serie is dus min of meer: Hoogtepunten van Waargebeurde Bijbelverhalen. Ik ben in 2017 met deze serie begonnen, maar ten gevolge van het opheffen van de gemeente in mei 2019 ben ik er, min of meer vroegtijdig, mee gestopt. Ik hoop hem ooit af te maken en dan verschijnenen de vervolgpreken hier.
1. Noach - Plannen maken voor de Zondvloed. Genesis 5:28-7:10. 2. Noach - Water, Water en nog eens Water. Genesis 7:11–9:16.  3. Toren van Babel - Mens maakt plannen en God lacht. Genesis 11:1-9. 4. Abram A - De Persoon en Roeping van Abram. Genesis 11:27 - 12:3. 5. Abram B - Het Geloof van Abram. Genesis 12:4-9. 6. Abram C - Abram Gaat de Fout In. (deels beschadigd) Genesis 12:10-20:1-18. 7. Abram D - Abram als Overwinnaar. Genesis 14:1-24. 8. Abram E - Problemen in het Huis van Abram. Genesis 16:1-16 (teksten uit 15:1-21). 9. Abram F - Abram Krijgt Bezoek. Genesis 18:1-15 (teksten uit 17:1-27). 10. Abraham G - Het Vrijmoedige Bidden van Abraham. Genesis 18:16-33. 11. Abraham H - Het Is een Jongen! Genesis 21:1-7. 12. Abraham I - Eindexamen! Genesis 22:1-14. 13. Abraham J - Het Overlijden van Sara. Genesis 23:1-20. 14. Abraham K - Een Bruid voor Izaäk. Genesis 24:1-67. 15. Abraham L - Het Sterven van Abraham. Genesis 25:1-10. 16. Izaäk A - Het Gezin van Izaäk. Genesis 25:11&19-34. 17. Izaäk B - Twee Samenvattende Voorvallen. Genesis 26:1-33. 18. Izaäk C / Jakob A - Het Bedrog en de Vlucht van Jakob.  Genesis 27 & 28. 19. Jakob B - Jakob bij Laban. Genesis 29 - 31. 20. Jakob C - Jakob Worstelt met God. Genesis 32. 21. Jakob D - Jakob Ontmoet Esau. Genesis 33. 22. Jakob E - Een Keerpunt. Genesis 35. 23. Jozef A - Jozef en zijn broers. Genesis 37:1-25a. 24. Jozef B - Jozef bij Potifar. Genesis 37:25-36 & 39:1-21a. 25. Jozef C - Jozef in de Gevangenis. Genesis 39:20 - 40:23. 26. Jozef D - Jozef voor Farao. Genesis 41:1-57. 27. Jozef E - De broers bij Jozef. Genesis 42-44 28. Jozef F - Gods bedoeling met Jozef. Genesis 45:1-28. 29. Jozef G - Jakob en Jozef in Egypte. Genesis 46-49. 30. Jozef H - Het Einde van het Leven van Jozef. Genesis 50:1-26. 31. Job - de Oudste Gelovige. Job 1-42. 32. Mozes A - God Heeft een Plan. Exodus 1:6 - 2:10. 33. Mozes B - Het Plan in de Handen van Mozes. Exodus 2:10-15. 34. Mozes C - Een Ontmoeting met de Heer. Exodus 2:16 - 4:17. 35. Mozes D - Naar Egypte! Exodus 4:18 - 5:23. 36. Mozes E -  De Taak van Mozes en Aäron. Exodus 6:1-13 & 6:26 - 7:13. 37. Mozes F - De 10 plagen en de eerste plaag. Exodus 7:14-25. 38. Mozes G - Kikkers en Muggen (Plagen 2&3). Exodus 8:1-19. 39. Mozes H - Auw en Oh! (Plagen 4&5). Exodus 8:20 - 9:7. 40. Mozes I - Zweren en Hagel (Plagen 6&7). Exodus 9:8-35. 41. Mozes J - Sprinkhanen en Duisternis (Plagen 8&9). Exodus 10:1-29. 42. Mozes K - Dood van de Eerstgeborene (Plaag 10). Exodus 11 & 12 (slechte opname) 43. Mozes L - Feest van Ongezuurde Broden. Exodus 12:15-51. 44. Mozes M - Door de Schelfzee. Exodus 13:17 - 14:31 45. Mozes N - Het Water van Mara en Elim. Exodus 15:22-27. 46. Mozes O - Wéér een Proefwerk! Exodus 16. 47. Mozes P - Twee Bepalende Voorvallen. Exosus 17:1-6. 48. Mozes Q - We zijn er bijna. Exodus 19:1 - 20:21.
Waargebeurde Verhalen