Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel
In de zomer van 2018 heb ik een zogenaamde “Zomerserie” gepreekt over de Vijf Sola’s. Dit zijn de vijf belangrijke pijlers van de Reformatie en nog altijd belangrijke theologische standpunten om te begrijpen en aan vast te houden. Hoewel dit theologische preken zijn, zijn ze (zeker in de conclusie) ook heel praktisch.
Zip Bestand met alle 5 preken (70 MB). 1. Inleiding en Sola Scriptura. Alleen maar het Woord van God. 2. Sola Gratia. Alleen maar Genade. 3. Sola Fide. Alleen maar Geloof. 4. Sola Christus. Alleen maar Christus. 5. Soli Dei Gloria. Alleen maar God de Eer.
De Vijf Sola’s