Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel
In 2013 en 2014 was ons “Jaarthema”: De invloed van Gods Woord vanuit Psalm 119. In deze langste Psalm in de Bijbel, beschrijft de Psalmist in elke tekst welke invloed het Woord van God in Zijn leven heeft. In deze preek behandel ik telkens een couplet van acht verzen, die samengebundeld zijn onder de opeen volgende 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Dit is bijvoorbeeld in de HSV (en de Statenvertaling) zichtbaar gemaakt. Vandaar dat de Hebreeuwse letter in de titel van elke preek vermeld wordt.
De Invloed van Gods Woord  Psalm 119