Wat wij als Baptisten nou eigenlijk geloven komt waarschijnlijk het beste tot uiting in de volgende teksten uit de Bijbel. Deze teksten kunnen allemaal in de brief van Paulus aan de Romeinen gevonden worden. Je kunt deze teksten zelf opzoeken in een Bijbel. Het geeft niet welke Bijbel je gebruikt; het staat er in alle Bijbelvertalingen ongeveer het zelfde. Als je geen Bijbel hebt, kun je op de Bijbelknop rechts van elke tekst klikken. Dit opent in een nieuw venster het hoofdstuk, waar de teksten in staan, maar dan in een hedendaagse vertaling (Het Boek). Scroll naar beneden tot je het versnummer vindt.  Ligt het je meer om er naar te luisteren, dan kun je onder de knop “Webinars” via de laatste twee links naar YouTube video’s kijken, waarin dit wordt uitgelegd. Romeinen (hoofdstuk) 3 (vers) : 23 - "Want allen hebben gezondigd en derven de Heerlijkheid Gods." Door onze zonde mist ieder mens (allen) Gods nabijheid. Romeinen 6:23 - "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." Zonde heeft als consequentie (loon) dat we van God gescheiden leven. De uiteindelijke consequentie is eeuwig gescheiden zijn van God (dood). God wil ons iets geven dat we niet verdienen (dat is genade): eeuwig leven (nooit meer van Hem gescheiden zijn). Dat leven is een geschenk dat ons door Jezus toekomt. Romeinen 5:8 - "God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is." Gemotiveerd door liefde loste God het probleem van ieder mens op. Hij stuurde Zijn Zoon om in onze plaats te sterven. De dood, die wij door onze zonden verdienden, kwam op Hem (voor Zijn rekening). Dit deed Hij toen we nog zondaren waren. Romeinen 10:9&10 - "Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis." Als de mens in het hart gelooft en tegenover God met de mond belijdt (dat Jezus dit voor ons heeft gedaan), dan wordt de mens gered van de consequentie van zijn zonde. Romeinen 10:13 - "Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden." Aanroepen is natuurlijk niet zomaar, af en toe bidden. Het is vanuit het besef dat je verloren bent om Gods hulp roepen, in het volle besef van Wie je aanroept en wie (of beter: wat) je bent. Er staat zo veel in deze teksten, maar het is toch heel indrukwekkend dat het begint met de uitspraak van God dat "allen gezondigd hebben" en eindigt met de redding van "al die Hem aanroepen"? De tussenliggende teksten vertellen het "waarom" en "hoe" van de redding, die God ons aanbiedt. Wil je hierover doorpraten, dan is daartoe de mogelijkheid via de "Contact pagina".
Wat Geloven Wij?
Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel