Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel
Wat is een “Eredienst”?

Een Eredienst.

We noemen onze bijeenkomst op zondagmorgen een Eredienst. Met die naam proberen we aan te geven dat het een samenkomst is, waarin twee dingen centraal staan: Het eren van God en luisteren naar God. Dat eerste doen we door ons met zang en gebed te richten op God. Daarbij is het onze bedoeling om God te benaderen met onze dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft en onze aanbidding voor Wie Hij is. Luisteren naar God doen we door middel van de preek. Wij geloven dat God tot de mens spreekt door Zijn Woord (de Bijbel) dus eren we Hem wanneer we naar Hem luisteren. Er wordt 35-40 minuten gepreekt uit de Bijbel, over Bijbelse onderwerpen, altijd uitgaande van Bijbelgedeelten. Onze Eredienst duurt ongeveer 1:45 uur.

Een Preek.

De preken zijn onderwijzend van aard. Er wordt aandacht besteed aan de Bijbeltekst(en), uitleg gegeven over de betekenis uitgaande van de grammatica, de geschiedenis en de cultuur waarin het werd geschreven en voor het eerst werd gelezen. Een praktische toepassing voor het dagelijks leven mag natuurlijk niet ontbreken. Daarbij is de nadruk soms bemoedigend en soms uitdagend. De samenhang van de preek kan vrijwel altijd gevolgd worden aan de hand van een PowerPoint presentatie. De komende tijd staat een preken serie over de verhalen (Historische Vertellingen) in de Bijbel 3x per maand onder de aandacht: Waargebeurde Verhalen. De preken kun je beluisteren via de Preken pagina.

Een Tijd van Aanbidding.

Luisteren zonder te kunnen reageren ontmoedigt. Daarom hebben wij na de preek een zogenaamde "Tijd van Aanbidding". Hier nemen we ongeveer 10 minuten voor. We zingen daarbij meestal drie (rustige, aanbiddende) liederen; vaak hebben die een raakvlak met het thema van de preek. Die liederen worden afgewisseld met de gelegenheid om te bidden en na te denken over hetgeen in de preek naar voren kwam. Er is een tijd waarin mensen, die dat willen, hardop spreken met God en dus biddend reageren op wat hen in de de preek heeft geraakt. Dit klinkt misschien vreemd, maar het is heel bijzonder. Op de eerste zondag van de maand (meestal) vieren we meteen na de preek de Tafel des Heren. De manier waarop we daar mee omgaan, wordt ter plekke toegelicht. Op die zondag hebben we na de preek geen "Tijd van Aanbidding".

O, Je Bedoelt een "Mis"?

Tja, hier in het Rooms Katholieke zuiden, wordt door veel mensen elke kerkelijke samenkomst een "mis" genoemd. Wij kiezen bewust voor "dienst". Allereerst is het geen "mis", want er is geen Eucharistieviering. Verder is onze "Eredienst" minder formeel dan een "mis". Bovendien zien we het samenkomen en samen aanbidden als een deel van onze dienst aan God. Vandaar de naam: Eredienst.

Van harte welkom (waar en hoe laat?).

Eigenlijk zou je zo'n Eredienst gewoon eens mee moeten maken. Je bent van harte welkom. Waar? Wijkcentrum “de Lapvoet” in Multifunctioneel Gebouw “de Magneet” Adres? de Leest 45 in Veghel (zuid), vlak naast een bushalte (Bus 644 en 157). Hoe laat? De dienst begint om 10:30 uur en duurt ongeveer 1:45 uur. Of neem gewoon even contact met ons op om te horen (of lezen) hoe je daar komt (via de Contact Pagina). We komen dus bij elkaar in een wijkgebouw; echt niet formeel. Naast de voordeur hangt een poster waardoor je weet dat je op de juiste plek bent en wat die dag het onderwerp van de preek is. Kom gerust eens - geheel vrijblijvend - kijken hoe wij invulling geven aan onze Eredienst.  Na afloop van de dienst kun je een kopje koffie of thee met ons drinken en desgewenst nader kennismaken. Hopelijk merk je dan dat we geen rare mensen zijn, maar gewone mensen, die elkaar gevonden hebben vanuit een persoonlijke en levende relatie met God.