Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel
De naam van de gemeente was: Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel. Kerkelijke organisatie: De gemeente is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten (het ABC), die van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot het ABC behoren zijn aangewezen als ANBI. RSIN nummer: 820517744 (neem contact op met de voorganger alvorens dit nummer te gebruiken.) Contactgegevens: G.K. van Hoogendorplaan 14 5463 BN Veghel Tel: 0413-342650 Email: Info@EBG-Veghel.nl. Samenstelling bestuur: Er zijn natuurlijk geen bestuursleden meer, maar in 2018 waren er twee bestuursleden: Voorzitter (voorganger) en Penningmeester. Doelstelling of Beleidsplan: De gemeente heeft wat ze gelooft in een “Geloofsbasis” onder woorden gebracht. We hebben het volgende als doel gesteld: Als discipelen van Jezus Christus is ons doel om te leven zoals Jezus zou leven, zowel privé als in de wereld en om er de oorzaak van te zijn dat anderen onze Heiland en Heer zullen zoeken. Beleidsplan van de kerkelijke organisatie: Door de verschillende achtergronden van de lid- gemeenten heeft het ABC geen beleidsplan. Beloningsbeleid: De voorganger van de gemeente is gemeente-stichter en wordt door giften van derden ondersteund. De Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel was één van de steunende gemeenten van de voorganger. Daarnaast is er wel sprake van onkosten vergoedingen via declaraties. De activiteiten van de gemeente waren (hoofdzakelijk): Erediensten op zondag, wekelijkse bijbelstudie, twee wekelijkse damesbijbelstudie, twee wekelijkse Gebedsgroep, een Jaarvergadering (meestal in maart) en een jaarlijkse Gemeente Dag. Financiële verantwoording van 2017 (kort overzicht): Eind 2017 waren de eindsaldi Betaal rekening €302 Spaarrekening: €9247   Inkomsten (giften)  €6813   Uitgaven €6537 De grootste begrotingsposten:   Constante kosten €  321   Drukwerk: €  179   Keuken: €  150   Evangelisatie: €  422   Huur: €1201   Zending: €3461* * waaronder steun aan de voorganger/zendeling en zendelingen in België en Ethiopië.
De belastingdienst heeft voor kerkelijke organisaties eisen, waaraan voldaan moet worden om een ANBI status te hebben. Eén van die eisen is deze pagina op de website. De vermelde informatie is nauwelijks interessant voor de gemiddelde bezoeker aan de website van een gemeente, maar het is natuurlijk een goede zaak om transparant te zijn.
Algemeen Nut Beogende Instelling