Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel

Reguliere Activiteiten

Eredienst - zondag om 10:30 uur (tot ong. 12:00 uur). Wekelijks koffie drinken na de dienst. Je bent van harte welkom. Tafel des Heren - elke eerste zondag van de maand. Bijbelstudie - wekelijks op woensdag om 20:00 - 21:50 uur. Dames Bijbelstudie - ong. 2x per maand op vrijdagmiddag om 13:30 uur. Gebedsgroep - 2x per maand, op zondagavond, om 19:00 uur. Deze bijeenkomst duurt 1 uur. Boekentafel - elke derde zondag van de oneven maanden. Nieuwsbrief - komt meestal op de eerste zondag van de maand uit met diverse artikelen, nieuws van onze zendelingen in België en Ethiopië en andere wetenswaardigheden (zoals verjaardagen en de agenda). Speciale Activiteiten 1 april Eerste Paasdag.   Geen Tafel des Heren. 8 april Tafel des Heren (uitgesteld). 18 april Vragen Bijbelstudie. 20 april gnbk|NEXT tot 22/4 David en Crissie met kleinkinderen een weekeindje weg. 25 april Start nieuwe Bijbelstudie serie. 27 april Koningsdag. 4&5 mei Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 6 mei Tafel des Heren.