Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel

Reguliere Activiteiten

Eredienst - zondag om 10:30 uur (tot ong. 12:00 uur). Wekelijks koffie drinken na de dienst. Je bent van harte welkom. Tafel des Heren - elke eerste zondag van de maand. Bijbelstudie - wekelijks op woensdag om 20:00 - 21:50 uur. Dames Bijbelstudie - ong. 2x per maand op vrijdagmiddag om 13:30 uur. Gebedsgroep - 2x per maand, op zondagavond, om 19:00 uur. Deze bijeenkomst duurt 1 uur. Boekentafel - elke derde zondag van de oneven maanden. Nieuwsbrief - komt meestal op de eerste zondag van de maand uit met diverse artikelen, nieuws van onze zendelingen in België en Ethiopië en andere wetenswaardigheden (zoals verjaardagen en de agenda). Speciale Activiteiten 6 okt. Vrouwendag (GSZN) in Breda. 12 okt. Dames Bijbelstudie (10:30 uur).   Viering verjaardagen David en Crissie. 15-18 okt. Vakantie David en Crissie. 17 okt. Geen Bijbelstudie. 27 okt. Einde Zomertijd (om 2:00 uur op 28 okt.) 29 okt. Bijbelstudie in EBG Breda. 31 okt. Jakobus Avond.